În conformitate cu dispozițiile art. 36 din Statutul Federației Române de Fotbal, Comitetul de Urgență compus din Răzvan BURLEANU – Președintele FRF, IORGULESCU Gino – Prim-vicepreședinte FRF, Octavian GOGA – Vicepreședinte FRF, cu unanimitate de voturi:

1. Aprobă, conform mandatului primit prin Hotărârea Comitetului Executiv al FRF din 7.05.2018, costurile aferente jocului amical dintre selecționatele României și Chile.

2. Prezenta Decizie intră în vigoare începând cu data adoptării și va fi comunicată Unităților de management competente ale FRF și persoanelor interesate pentru a fi pusă în aplicare.  

SHARE: