LICENTIERE - FAIR PLAY FINANCIAR

Sistemul național de licențiere a cluburilor

Administrația de licențiere

Comisiile de licențiere

Auditori financiari

Formular actualizare date – actualizat la 20.11.2017

Declarația de independență – actualizat la 20.11.2017

Informații privind examenul de acreditare - septembrie 2017

Caiet de sarcini, actualizat septembrie 2017

Lista firmelor și auditorilor acreditați de FRF

Regulamente, circulare şi norme privind licenţierea cluburilor

Regulamentul național de licențiere a cluburilor și de fair play financiar, ediția 2017 - aplicabil pentru sezonul 2018-2019

Regulamentul privind procedurile comisiilor pentru acordarea licenței cluburilor din cadrul FRF, ediția 2017 - aplicabil pentru sezonul 2018-2019

Regulamentul privind procedurile de monitorizare financiară și de luare a deciziilor de sancționare a cluburilor licențiate de Liga I, ediția 2017 - aplicabil pentru sezonul 2018-2019

Tabel cu activitățile și termenele aplicabile pentru sezonul 2017-2018

Clarificări privind mecanismul de solidaritate nr. 330/25.02.2015

Declarația de politică privind licențierea cluburilor pentru sezonul 2018-2019

Obiectivele privind licențierea cluburilor pentru sezonul 2018-2019

Programarea cluburilor pentru depunerea documentatiei de licentiere, sezonul 2018-2019
 

Seminarii

Prezentare seminar licențiere criterii generale – februarie 2018

Prezentare seminar licențiere criterii sportive - februarie 2018

Prezentare seminar licențiere criterii de infrastructură – februarie 2018

Prezentare seminar licentiere criterii de personal și administrație - februarie 2018

Prezentare seminar licențiere criterii juridice – februarie 2018

Prezentare seminar licentiere criterii financiare – februarie 2018


Formulare pentru documentația de licențiere

Cerere acordare licență UEFA, 2018-2019

Cerere acordare licență Liga I, 2018-2019

Contract de confidențialitate

Documentarea criteriilor de licențiere pentru sezonul 2018-2019

Opis verificare dosar licențiere

Chestionar apreciere


Criteriul sportiv

Declarație art. 16

Listă echipe juniori

Listă jucători juniori

Listă control medical prima echipă

Raport verificare program juniori


Criteriul de infrastructură

Certificatul de securitate


Criteriul de personal

Listă personal ordine (stewarzi)


Criteriul juridic

Declarația art. 42

Lista specimenelor de semnături

Proces-verbal CA / CD

Declarație de aprobare a documentației de licențiere - club în insolvență

Convenția arbitrală

Extras din Registrul Național al Persoanelor Juridice fără Scop Patrimonial - Model

Diagrama conform art. 44 si 44 bis- model 1

Diagrama conform art. 44 si 44 bis- model 2


Criteriul financiar

Situații financiare anuale - model UEFA

Tabele informații financiare anuale

Informații financiare prognozate - model UEFA

Model raport constatări ISRS 4400 - datorii cluburi

Model raport constatări ISRS 4400 - datorii angajați

Model raport constatări ISRS 4400 - datorii autorități fiscale

Declarație art. 44 bis și 45

Declarația art. 48

Confirmare sold - RO/EN

Fișa litigiului

Formulare monitorizare financiară a cluburilor din Liga I

Formulare monitorizare financiară 30 iunie 2017

Declarație monitorizare financiară 30 iunie 2017

Regulamente, ghiduri, buletine UEFA

Regulamentul UEFA de licențiere a cluburilor și de fair play financiar, ediția 2015

Standardul UEFA de calitate pentru licentierea cluburilor, editia 2012

Regulamentul UEFA privind infrastructura stadionului, ediția 2010

Ghidul UEFA pentru calitatea stadioanelor

SPONSORI
PARTENERI